Můj komentář: Výsledky komunálních voleb ve Znojmě

úterý 30. listopad 2010 10:35

Znojemská radniční věž
autor

Znojmo (podobně jako další města a obce v Česku) má za sebou šesté svobodné komunální volby v polistopadové historii. Často se říká, že komunální volby jsou hlavně o “chodnících” a dalších praktických tématech a že velká politika se jich téměř nedotýká. Není to až tak docela pravda. Už několikrát jsme se mohli přesvědčit, že náladu voličů ovlivňuje celostátní vládní politika v danou chvíli. Strach z tvrdého dopadu reforem a rozpočtových škrtů současné vládní koalice ODS, TOP09 a Věcí veřejných přivedl opoziční ČSSD k vítězství v komunálních volbách v celé republice. A to platí i pro Znojmo, kde úspěch ČSSD v komunálních volbách nebyl v minulosti kvůli silné pozici KSČM nijak valný.

Úvodem přiznám své překvapení, že kandidátka ČSSD ve Znojmě zaznamenala letos takový úspěch. S výjimkou lídra Dr. Kaššaie a trojky Dr. Šikýřové ji tvořili vesměs neznámí lidé, které zatím znojemská veřejnost neměla možnost vidět jakkoli veřejně působit či vystupovat. Dalším překvapivým faktorem bylo, že znojemská ČSSD nepředstavila voličům žádný konkrétnější volební program. Vnímavý volič se tak stěží dozvěděl, co vlastně sociální demokraté chtějí ve Znojmě dělat v následujících čtyřech letech. Slova o “nové šťávě pro Znojmo” obsahují přece jen velkou dávku klišé. Přesto důvěra voliče rozhodla tak, jak rozhodla. Ziskem devíti křesel (oproti pouhým čtyřem v roce 2006) se znojemská ČSSD stala klíčovým tělesem při sestavování radniční koalice na období 2010-2014. Dr. Kaššai byl 8. listopadu zvolen starostou města.

Poněkud jasnější a očekávanější jsou výsledky u znojemských komunistů. Znojmo trpí i dvacet let po Listopadu nesmazatelným stigmatem poválečného odsunu německy hovořících obyvatel a následné kolonizace obyvatelstvem loajálním vůči komunistické straně. Příklon k této extremistické straně (komunistický režim byl demokraticky zvoleným parlamentem ČR odsouzen ve formě zákona jako zavrženíhodný) dominoval ve znojemské komunální politice až do roku 2006. Loajální elektorát komunistů však postupně vymírá, strana se neomlazuje, ani nepřináší zajímavý volební program. Musel jsem se pousmát, když jsem četl předvolební rozhovor s lídrem komunistů Ing. Hekrlem. Na všechny otázky redaktora odpovídal stylem “Uvidíme po volbách” nebo “To se teprve uvidí”. Žádná vize, žádný program pro město. Nutno říci, že výrazný podíl na úspěších komunistů do roku 2006 měla charismatická (pro mnohé nicméně až nevkusně lidová) tvář dlouholeté radní, později místostarostky, parlamentní poslankyně a dnes senátorky Dr. Bayerové. Rozkol mezi Bayerovou a jádrem KSČM v posledním roce mohl být jednou z příčin, proč znojemští komunisté ztratili v říjnových volbách téměř polovinu křesel (z devíti klesli na pět), zatímco populistické sdružení Dr. Bayerové “OMMO”, které postavilo svůj program na vizi odprodeje městských bytů nájemníkům za velmi nízké ceny, získalo pro sebe tři křesla.

Stejný počet křesel získali letos i znojemští lidovci s dlouholetým lídrem Ing. Balíkem, který Znojmu nepřetržitě starostoval v letech 1994-2006. Je zcela zřejmé, že i znojemským lidovcům vymírají voliči (2002: sedm křesel, 2006: pět křesel, 2010: pouhá tři křesla). Stejně klesá i dříve velmi vysoká důvěra v lídra Balíka (2002: 4690 preferenčních hlasů, 2006: 3582 hlasů, 2010: pouhých 2333 hlasů). Svůj vliv na tom jistě mohou mít nejasné kauzy z minulosti (prodej podílu města v pivovaru Hostan v roce 1999, prodej Žižkových kasáren a stavba Kauflandu na Jarošově třídě v letech 2002-2005) a také dlouhá nečinnost a apatie Ing. Balíka na pozici statutárního místostarosty v posledním volebním období.

Předposledním subjektem, který dosáhl na mandáty ve znojemském zastupitelstvu, je již tradiční, u každých voleb amorfně nestálé Sdružení nestraníků, letos s mírně patetickým přídomkem “Osobnosti Znojma”. Sdružení získalo tři mandáty: dva osvědčené matadory Dr. Kavku, ředitele nemocnice, a Ing. Štohla, majitele soukromé vysoké školy ve Znojmě, zatímco Mgr. Ludvík, učitel a organizátor znojemského hudebního festivalu, je v zastupitelstvu nováčkem. Všichni tři se také stali radními města. Uvážíme-li, že všichni tři Nestraníci jsou zároveň ředitelé organizací, čerpajících nemalé dotace z městského rozpočtu, je nutné bedlivě kontrolovat jejich činnost pro město tak, aby nedocházelo k projevům střetu zájmů (správa města versus snaha o “přilepšení” svým podnikům). Sdružení nestraníků neslo vždy výrazné prvky politického individualismu a nejinak tomu patrně bude i v začínajícím volebním období. Lídr Sdružení nestraníků Ing. Bogdan nebyl znojemskými voliči přijat. Skončil až na pozici 4. náhradníka.

Výsledky znojemské ODS, ve které působím, byly poznamenány otřesy a mediálním hřměním v kauze obžalovaného tajemníka Ing. Krejčíře, jež vypukla tři týdny před volbami. Ztrátou jednoho křesla (z 9 na 8) oproti vítězné ČSSD však ODS zůstává druhým nejsilnějším subjektem ve znojemském zastupitelstvu i pro volební období 2010-2014. Kvůli ztrátě koaličního potenciálu se však ODS (a vedle ní i sdružení OMMO) ocitla v opozici, zatímco KSČM se po 4 letech de facto vrátila do městské exekutivy. O možných příčinách tohoto stavu a o dalších aspektech politického dopadu “tajemníkovy aféry” se pokusím rozepsat v příštím příspěvku.

 

Jiří Kacetl

Jiří Kacetl

Jiří Kacetl

Úvahy, komentáře, vize. Znojemsko, jihozápadní Morava.

Občan Znojma, kterému není vývoj v tomto nádherném koutu Moravy lhostejný. Krom profese historika v Jihomoravském muzeu ve Znojmě a živnosti překladatele pracuji v znojemských občanských sdruženích a v komunální politice.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora