Politické zemětřesení ve Znojmě: Úvaha po 4 měsících

úterý 11. leden 2011 11:42

Znojemský hrad a Podyjí (říjen 2010)
autor

Jak mnozí z celostátních médií zaznamenali, 23. září loňského roku vtrhla na znojemskou radnici protikorpuční policie. Při této razii byla zajištěna řada důkazního materiálu a zadržen tajemník úřadu Ing. Vladimír Krejčíř kvůli podezření z manipulace s veřejnými zakázkami a braní úplatků. Kromě něj padlo obvinění z korupce i na majitele čtyř firem, které od města Znojma dostaly zakázky. Političtí funkcionáři města zůstali mimo obvinění, pouze byli předvoláni k podání svědecké výpovědi. Vyšetřování komplikovaného případu i po téměř čtyřech měsících není u konce a podle oficiálních zpráv se zřejmě ještě hodně protáhne.

Nikdo tedy zatím netuší, jak bude znít obžaloba a jak o ní rozhodne příslušný soud. Nejsem jistě sám, kdo netrpělivě čeká, až pravda vyjde najevo a znojemská veřejnost se dozví, kde se stala chyba a kdo kdy spáchal jaký trestný čin.K razii na radnici totiž došlo shodou náhod (?) pouhé tři týdny před konáním komunálních voleb. Kauza posloužila jako nejlepší volební kampaň pro doposud spící opozici a také jako rychlovarna všemožných teorií, zaručených pravd a přehnaných odsudků, které se zvlášť v našem Znojmě šíří ústním podáním velmi rychle a spolehlivě.

Politická situace se ve Znojmě až hystericky polarizovala na ty, kteří chtějí město “očistit od korupce” a na ty, kteří jsou údajně za činy tajemníka Krejčíře odpovědní, zejména zastupitele za ODS, jejíž předseda Ing. Nezveda coby starosta města dosadil Ing. Krejčíře v roce 2007 na post tajemníka. Na racionální diskusi nebyl ve vypjaté předvolební atmosféře čas ani vůle. Je z dnešního pohledu velká škoda, že starosta města Ing. Nezveda nesvolal ještě před volbami zastupitelstvo tak, jak požadovala opozice. Mohly být totiž na obranu dosavadní práce radniční koalice zdůrazněny některé skutečnosti, které nakonec zapadly. Například to, že v městské radě, výkonném orgánu města, měla ODS v letech 2006-2010 pouze tři zástupce, stejně jako KDU-ČSL a ČSSD (po odchodu zastupitele Dr. Kaššaie, nynějšího starosty, v roce 2008 do opozice zůstali v radě dva zastupitelé ČSSD, posléze vstoupivší k Zemanovcům). Nebo to, proč na údajné nešvary ve vedení radnice neupozornil už dřív kontrolní či finanční výbor? V obou výborech zastupitelstva měla opozice své zástupce, kontrolní výbor dokonce řídil opoziční zastupitel. Pokud měl starosta Nezveda podle přání opozice vyvodit odpovědnost za tajemníka Krejčíře, proč k tomu vyzýval kandidát na starostu za opoziční ČSSD, MUDr. Kaššai, který sám byl až do dne policejní razie na radnici ve velmi přátelském kontaktu s obviněným tajemníkem Ing. Krejčířem? Překvapivý byl i náhlý obrat statutárního místostarosty Znojma Ing. Pavla Balíka a dalšího radního za KDU-ČSL Mgr. Findy, kteří po razii na radnici přešli ihned do opozičního tábora. Přitom právě místostarosta Ing. Balík měl po celé čtyři uplynulé roky ve své gesci řádnou péči o městské finance. Zasedání zastupitelstva a aktivity opozičních zastupitelů v průběhu let 2006-2010 rovněž neukazují na jakékoli vážné pochybnosti ohledně jednání vedení města či tajemníka radnice. Tyto všechny otázky či aspekty nakonec nebyly ku škodě věci hlasitě formulovány. Místní média je nereflektovala, veřejnost tak dostala “nálev” pouze z jedné strany. Kauza způsobila nebývalé politické zemětřesení ve městě a jak už to bývá, “s vaničkou se vylilo i dítě”. Neoddiskutovatelná proměna ve vzhledu města, čistota a důslednější údržba veřejných prostranství a zeleně, desítky nově opravených domů, kdysi zchátralých objektů, chodníků, ulic, odpovědný přístup k územnímu plánování, úspěchy na poli městské autobusové dopravy, výstavba nového nádraží, pobídky pro soukromé podnikání a opravy soukromých domů v historickém centru města, které se v posledních letech stává novou “průmyslovou” zónou města s desítkami nových pracovních míst - to vše bylo korupční kauzou tajemníka městského úřadu jako by smeteno do pozadí a zneváženo magickou floskulí o “předraženosti”. I když ODS ve Znojmě nakonec ve volbách obhájila pozici druhé nejsilnější strany, ztratila koaliční potenciál. Vítězná ČSSD dala jednoznačně přednost koalici, opřené o komunistické zastupitele.

Můj názor na celou věc jakožto jednoho z neuvolněných členů bývalé městské rady pochopitelně nemůže být nestranný. Těžko se hledá srozumitelné vyjádření po tak nečekané události, jakou celá kauza byla a jakou dosud je. Musíme si uvědomit, že člověk vstupující aktivně do politiky nemá pravomoci absolutistického monarchy. Je pouze jedním malým článkem velkého soukolí, které funguje podle zákonných norem tohoto státu. Výkonnost a úspěchy tohoto soukolí stojí a padají na lidském faktoru. I místní politiku ve Znojmě vytvářejí zhruba tři desítky lidských jedinců, kteří jsou tu více, tu méně čestní, tu pracovití, tu líní, tu vizionářští, tu spíše přízemní a prospěchářští. Všechny tyto vlastnosti se projevovaly i uvnitř kolektivu znojemské městské rady, který jsem měl možnost poznat. Se spoustou věcí, které městská rada v minulém volebním období většinou hlasů přijala, jsem osobně nesouhlasil. Mnohdy jsem se snažil své odlišné názory vyjadřovat v médiích či na zastupitelstvu. To ke zdravé pluralitní demokracii patří. Stejně jako jistá dávka pragmatičnosti při ztotožnění se s důležitými kroky politické strany jako celku. Nikdy jsem si však nebyl vědom toho, že by městská rada rozhodovala nestandardně, pod jakýmkoli tlakem, který by mohl mít v pozadí korupční jednání. O to více nyní netrpělivě čekám na to, jaký bude závěr vyšetřování a soudního procesu v kauze tajemníka Krejčíře. Zde jednoznačně musí dojít na uplatnění dnes tolik skloňované zásady “padni, komu padni”. Je to důležité kvůli městu Znojmu a jeho dalšímu směřování, je to také důležité kvůli očistě znojemské ODS.

Po 8. listopadu 2010, kdy městské zastupitelstvo zvolilo novou radu a vedení města, jsem začal pracovat jako opoziční zastupitel. A není to špatná role. Pro zdravou demokracii je stejně důležitá jako úloha politika v exekutivě. Právě nefunkčnost, lépe řečeno lenost, opozice ve Znojmě v letech 2006-2010 byla jednou z příčin korupční kauzy kolem tajemníka Krejčíře. A to by mělo být velké varování pro současnou radniční koalici pod vedením MUDr. Kaššaie. Přeji jim hodně úspěchů v jejich práci pro Znojmo. I oni jsou totiž součástí velkého soukolí se spoustou zrezavělých a špatných součástek. Voliči a opozice (“revizní kontroloři”) budou jejich výkon bedlivě sledovat.

 

 

Jiří Kacetl

Jiří Kacetl

Jiří Kacetl

Úvahy, komentáře, vize. Znojemsko, jihozápadní Morava.

Občan Znojma, kterému není vývoj v tomto nádherném koutu Moravy lhostejný. Krom profese historika v Jihomoravském muzeu ve Znojmě a živnosti překladatele pracuji v znojemských občanských sdruženích a v komunální politice.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora