Stát odsuzuje prověřené dopravní tepny k postupnému zániku

středa 15. únor 2012 23:44

Lákavý pokrok, a smutná realita. Prezentační jízda soukromého dopravce v Mor. Budějovicích v červnu 2010.
autor

Jak jsem se již dříve rozepsal, zanedbanost železniční sítě v regionu jihozápadní Moravy je vážným negativním faktorem. Dlouho odkládaná liberalizace trhu osobní veřejné dopravy a přežívající monopol strnulých Českých drah ale železnici dusí nejen v těchto končinách. Když k tomu připočteme špatně sestavené jízdní grafikony, dlouhé jízdní doby, špatné přestupové relace a mizerný komfort ve vozech pamatujících 80. léta, nemůžeme se divit, že drahám v regionu již několik let ubývá cestujících.

Roku 2006 se tento trend ještě prohloubil, když zde přestaly jezdit všechny spěšné vlaky i víkendový pražský rychlík. Znojmo je tak jako jediné město v republice podobné velikosti zcela odříznuto od dálkové osobní železniční dopravy. Smutný primát pro město s titulem Historického města roku 2010!

Zůstaly nám tu pouze pomalé osobáčky, ty snad nejzastaralejší a nejnepohodlnější z celé republiky. Vlaky byly navíc nesmyslně na nikým nechtěné, ale úředníky nakreslené krajské hranici rozlomeny, takže pro cestování na větší vzdálenost jsou naprosto nepoužitelné. Odliv cestujících posloužil krajským úřadům v Jihlavě a Brně, tj. objednatelům veřejné dopravy, aby roku 2010 zastavily osobní dopravu na památkově chráněné lokálce do Jemnice a také na trati do Hevlína, od války zmrzačeném pahýlu kdysi tranzitní alternativní trati Brno-Vídeň.

Radovat se z tohoto stavu může automobilová a autobusová lobby, jenomže ani zdejší silnice nejsou v dobrém stavu. Doporučuji přejet za Jemnicí krajskou hranici do Jihočeského kraje, rozdíl v kvalitě je viditelný. Rekonstrukce státní silnice Znojmo – Pohořelice (Brno) či obchvat Znojma jsou už dvacet let evergreeny mezi sliby lokálních politických matadorů. Z výkresů územně-plánovacích dokumentů Jihomoravského kraje či Kraje Vysočina zjistíme, že dopravní síť jihozápadní Moravy zůstane i na další léta prakticky v neměnném stavu, zatímco v krajských metropolích se to již nyní hemží novými náspy, tunely, sjezdy a betonovými mosty odpovídajícími západoevropskému standardu.   

V silném kontrastu k výše popsanému (spíše jako zázrak) se jeví počin z roku 2009, kdy byla zmodernizována malá část někdejší Severozápadní dráhy z  Vídně do Znojma. I když se jedná na moravské straně pouze o 12 km trati (úsek Šatov-Znojmo), i tak to představuje nejvýznamnější investici do dopravní sítě zdejšího regionu za poslední desetiletí! Je to úžasné – Znojmo má denně pět párů moderních vlakových spojů, které cestující dopraví za půl druhé hodiny do centra Vídně, metropole, k níž Znojmo historicky až do 20. století ekonomicky i kulturně gravitovalo. Ale co spojení Znojma s hlavním městem Prahou a s Čechami? Dnes děs a bída.

Plný profit zmíněná, ne zrovna laciná modernizace krátkého úseku k rakouské hranici přinese teprve poté, co dojde na původně zamýšlenou optimalizaci zbývajícího stokilometrového úseku Severozápadní dráhy mezi Znojmem, Moravskými Budějovicemi, Třebíčí a Jihlavou. Před první světovou válkou byla tato dopravní cesta součástí dálkové osy Vídeň – Berlín a byla plně konkurenceschopná a zisková. Až donedávna se poměrně intenzivně využívala zejména pro tranzitní nákladní přepravu. Možná leckoho překvapí, že vzdálenost Vídně a Prahy po Severozápadní dráze přes Znojmo představuje zhruba 355 km, zatímco po dnes (poněkud přetíženém) koridoru přes Břeclav a Brno o 50 km více (!). Tento rozdíl ještě více vynikne v prospěch znojemské trasy, pokud si spočítáme trasy železničního tranzitu z Rakouska do severních Čech a Německa.

O to jistě více udiví, že Ministerstvo dopravy ČR v těchto dnech připravuje rozsáhlou změnu v kategorizaci českých a moravských železnic (viz http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/stat-vyrabi-regionalni-trate-742845). Dráha Znojmo-Jihlava a také navazující Znojmo-Břeclav (podle poslední studie s dobrým výhledem na zrychlení cestovní rychlosti až na 120 km/h) mají z kategorie trati „celostátní“ klesnout na trať „regionální“. Důležité přitom je, že podle záměrů Evropské unie mohou být ty tratě, které zůstanou v kategorii celostátních, snáze a v dohledné době plně modernizovány. Můžeme si tedy jen domýšlet, jaký osud čeká při upřednostnění pouze celostátní sítě zbylé trati regionální. Nebude se na nich dlouhé roky, desetiletí, dít nic! Každého obyvatele jihozápadní Moravy proto musí pohled na pracovní mapku ministerstva ve věci rekategorizace tratí vystrašit. Jeho domov, místo, které miluje, kde žije, pracuje, podniká, naplňuje své životní poslání, se stává bílým místem, oblasti, kde “jsou lvi“. Namítnete, že železniční mapa republiky přece není směrodatná. Ona je však do značné odrazem jakési rozvojové mapy státu. Jaký signál nám proto tímto ústředí z pražského nábřeží Ludvíka Svobody vysílá? Chtějí snad říct: „Přestěhujte se do větších měst a center a ponechejte ten zaostalý venkov svému osudu“?

Chci být optimista a věřit, že čelní regionální politikové řeknou silným hlasem jasné NE další degradaci významu jediné páteřní dráhy, kterou jihozápadní Morava má. V opačném případě ztrácíme jakoukoli rozumnou perspektivu a vizi do budoucna. A co bude následovat? Není toto znak eroze státu jako kolektivní smlouvy mezi občanem a mocí? Ve vztahu centra a periferie, s kontraproduktivním mezičlánkem krajů, se tento příklad z jihozápadní Moravy může brzy vyvinout naprosto nechtěným směrem. Jazyková bariéra nebude věčná a za padesát let může Znojmo k Vídni nejen znovu gravitovat (to se už ostatně děje nyní), ale i politicky patřit. 

Jiří Kacetl

Jiří Kacetl

Jiří Kacetl

Úvahy, komentáře, vize. Znojemsko, jihozápadní Morava.

Občan Znojma, kterému není vývoj v tomto nádherném koutu Moravy lhostejný. Krom profese historika v Jihomoravském muzeu ve Znojmě a živnosti překladatele pracuji v znojemských občanských sdruženích a v komunální politice.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora