Krajské volby a Znojemsko

pátek 5. říjen 2012 07:53

Současný Jihomoravský kraj má podivný tvar. Znojemsko z něj zcela excentricky vyčnívá - jako nechtěný přílepek.
www

Současné kraje v České republice fungují již přes deset let. Dost dlouhá doba na to, abychom si sami zhodnotili, zda skutečně “pomohly omezit byrokracii” a zda “přiblížily správu věcí veřejných běžným lidem”.  

 

Z vlastních zkušeností hodnotím kraje zcela negativně! Např. Krajský úřad v Brně zejména v posledních letech pod oranžovým hejtmanem nabobtnal na neuvěřitelných sedm stovek zaměstnanců! Část bývalého Okresního úřadu ve Znojmě byla začleněna pod zdejší městský úřad, čímž vznikla podivná závislost státních úředníků na politicích. O důležitých věcech celoregionálního charakteru (např. oprava silnic, železnic, velké stavby, podpora zemědělcům atd.) již nerozhodují jako dříve místní starostové na plénech okresního úřadu, nýbrž krajští vůdci v Brně, kteří Znojmo znají možná jen tak z okna svého auta. Podstata územní samosprávy, tedy to, aby byla co nejblíže lidem, je v krajském provedení vlastně karikaturou. Kraje vytvářejí nové regionální pseudoidentity (např. v marketingu cestovního ruchu nyní Znojemsko stojí až zcela na chvostu za jinými regiony) a nesmyslné vnitřní hranice (například ve veřejné dopravě, kdy lidé musejí zbytečně vícekrát přesedat mezi spoji objednanými různými kraji atd.).

Systém krajů u nás zavedli již roku 1949 komunisté, kteří tehdy zrušili Moravu jako vyšší územní jednotku. Po roce 1990 byly kraje zrušeny s očekáváním návratu zemské samosprávy a malých okresů kopírujících přirozené a zaběhlé spádové vazby. Na přelomu tisíciletí však většina poslanců parlamentu ve strachu před ztrátou možnosti neustále něco přerozdělovat a korupčně intrikovat navázala na gottwaldovský krajský model. A my nyní sklízíme jeho plody. Pojem “Znojemsko” se stal téměř prázdným geografickým označením. Neexistuje správní ani politický orgán, který by stmeloval, účinně řešil požadavky našeho regionu anebo samostatně spolupracoval např. s rakouskými sousedy. Krajská politika “vše do Brna” nám odsává pracovní sílu, zdejší nezaměstnanost řeší jen v předvolebních slibech, prohlubuje odliv mozků rušením zavedených středních škol, odřezává region od dálkové železniční dopravy, přehlíží zánik potřebných úřadů (celnice, jevišovická policie) atd.

Jak z toho ven? Marně hledám v programech politických obrů jednoduchý recept: Zrušit kraje! Obnovit okresy a moravskou zemskou samosprávu! O problémech Znojemska jen nemluvit, ale opravdu je řešit!

 

Jiří Kacetl

Jiří Kacetl

Jiří Kacetl

Úvahy, komentáře, vize. Znojemsko, jihozápadní Morava.

Občan Znojma, kterému není vývoj v tomto nádherném koutu Moravy lhostejný. Krom profese historika v Jihomoravském muzeu ve Znojmě a živnosti překladatele pracuji v znojemských občanských sdruženích a v komunální politice.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora