Veřejná diskuse ve Znojmě je stále problém

středa 5. prosinec 2012 22:27

Městský park ve Znojmě hledal svoji inspiraci vždy ve Vídni.
Karel Jakl

V jednom týdnu ukázalo vedení znojemské radnice svým občanům dvojí tvář. Vlídnou i nevraživou: Na zahajování Znojemského adventu 2012 na Horním náměstí hovořil starosta Vlastimil Gabrhel o klidu a míru, který přeje a rozesílá do našich domovů; o dva dny později se v týdeníku Znojemsko objevil článek podepsaný tiskovou mluvčí města Zuzanou Pastrňákovou, který se v proklamovaném smíru rozhodně nenesl.

Otto Bouda, předseda Okrašlovacího spolku ve Znojmě, si v něm vysloužil od vedení města kritiku za to, že se odvážil představit část projektu, který radnice bez veřejného projednání zadala k projekci. Na dalších řádcích tisková mluvčí píše: „O tom, jakou tvář by měly ulice a náměstí nově dostat, se v předstihu dozví i občané Znojma“. Je hezké, že se občané v předstihu něco dozvědí, ale budou moci se k tomu také vyjádřit a budou jejich připomínky brány vážně? Nebo to proběhne klasicky tak, že se zpráva o zahájení územního řízení v tichosti objeví na úřední desce, kde ji většina z nás přehlédne, a pak se s úsměvem řekne, že veřejnost včas neuplatnila své připomínky?

Radniční koalice, vedená sociální demokracií za přitakání mlčících komunistů, lidovců a nestraníků, hraje od počátku tohoto volebního období dost nečitelnou hru. Odmítá vpustit do kontrolních orgánů města opoziční zastupitele, jako by chtěla říct, že ona žádnou kontrolu nepotřebuje a že vše dělá nejlépe. Přitom podezřelých otazníků za ony dva roky vládnutí se již nakupilo požehnaně. Na mnohé z nich upozornila redakce Znojemského Deníku, ale už jich je tolik, že koalice jaksi spoléhá na krátkou lidskou paměť a na to, že se to nějak „ututlá“. K tomu vytváří promyšlený a hustý opar propagandy ve Znojemských listech a také Znojemském týdnu. Běžný občan je masírován, že vše běží, jak má, nikde není problém, a ti jedinci, co kritizují, jsou pošetilci a zaprodanci minulé radnice. Jako bych v archivu četl staré noviny či stranické plátky z doby normalizace…

Ale zpátky k tématu připravovaných projektů úprav veřejných prostranství ve Znojmě. Pan starosta vytýká O. Boudovi a také mně osobně, že jsme jako bývalí zastupitelé ODS mohli chystané projekty připomínkovat již v minulém volebním období, ale že jsme tak kdovíproč neučinili. Rád bych to nyní vysvětlil. Ideová studie Ateliéru Tišnovka řešící rekonstrukci Divišova a Jezuitského náměstí a okolí byla sice odborem rozvoje zadána již v roce 2008, její výsledná podoba však nebyla nikdy představena ani na schůzi rady města, ani na žádné z poradních komisí. Ještě nedávno jsem se domníval, že zůstala kvůli ekonomické krizi někde v šuplíku nedokončena. Nyní ji tedy radnice oprášila a bez veřejné diskuse pospíchá k hotovému projektu. Přitom není to právě znojemská ČSSD, která tolik kritizovala projekty z předchozího volebního období?

Pokud jde o revitalizaci Městského parku, Ateliér Tišnovka vyhrál výběrové řízení se svojí bezesporu kvalitní ideovou studií na podzim 2007. Na druhém a třetím místě tehdy skončil střízlivý a šetrnější projekt Ing. Damcové a také projekt studentů zahradnictví z Lednice. Pokud jsem coby neuvolněný radní mohl projekt sledovat, bylo to pouze v počáteční fázi, kdy jsme několikrát zasedli nad koncepčními otázkami revitalizace. Ze strany tehdejšího vedení města jsem byl ujišťován, že až přijde čas, bude projekt představen veřejnosti a řádně projednán. Poté v polovině roku 2009 debaty přestaly. Bylo zřejmé, že revitalizace parků nebude na pořadu dne, prioritu tehdy dostaly Komenského náměstí a autobusový terminál. O tom, že za zavřenými dveřmi na odboru rozvoje mezitím pokračují práce na podrobnější fázi projektu, jsem nevěděl. Mnohé věci (např. zbytečné a nákladné modernistické architektonické prvky, narušující historickou atmosféru parku), na které nyní já a další členové Okrašlovacího spolku upozorňujeme, v původní ideové verzi projektu nefigurovaly. Byly doplněny teprve v posledních dvou letech, a to již městu vládne současná koalice.

Je mi moc líto, že místo dialogu s občany nyní vedení města sklouzává k nevraživému osočování. Proč nemůžeme na těchto projektech více spolupracovat? Zatím se toho žel nedaří dosáhnout, ale věřím, že se to ještě může změnit.

 

Jiří Kacetl

Jiří Kacetl

Jiří Kacetl

Úvahy, komentáře, vize. Znojemsko, jihozápadní Morava.

Občan Znojma, kterému není vývoj v tomto nádherném koutu Moravy lhostejný. Krom profese historika v Jihomoravském muzeu ve Znojmě a živnosti překladatele pracuji v znojemských občanských sdruženích a v komunální politice.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora